Warmerdam Spoelbedrijf

Over Warmerdam spoelbedrijf

Milieu


Bij Warmerdam Spoelbedrijf wordt altijd bewust omgegaan met het milieu. Uiteraard uit zich dit in verschillende manieren. 

Warmerdam Spoelbedrijf heeft een geavanceerde Sercom klimaatcomputer waarmee de temperatuur in het pand perfect mee geregeld kan worden waardoor er geen energie wordt verspilt wanneer er geen mensen of producten aanwezig zijn in het pand. Deze klimaatcomputer zorgt er ook voor dat er tijdens alle processen zo efficiënt mogelijk met de aanwezige energie en warmte omgegaan wordt. Zo wordt de warmte van de aanwezige waterpompen gebruikt voor het verwarmen van de hal. Alle aanwezige verwarmingsbuizen in het pand zijn geïsoleerd zodat hier ook een minimaal verlies van warmte plaats vindt. 
Wanneer er 8.000.000 liter water per uur wordt gebruikt voor het spoelen van producten is het zeer belangrijk om er voor te zorgen om al dit water her te gebruiken. Warmerdam Spoelbedrijf heeft dan ook zeer veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van filterinstallaties om zo het milieu minimaal te belasten. Momenteel wordt er dan ook geen druppel spoelwater meer geloosd in het oppervlaktewater of op het riool maar wordt alles intern gefilterd. 
Meerdere malen per jaar worden er watermonsters genomen van het spoelwater om zo te controleren of het water nog schoon genoeg zodat dit het milieu niet aantast en de kwaliteit goed genoeg is om mee te kunnen blijven spoelen. Dit wordt gedaan door onafhankelijke en onpartijdige bureaus zodat hier altijd een waarheidsgetrouw rapport voor wordt opgemaakt. 

Doordat Warmerdam Spoelbedrijf het spoelen van emmers en kratten e.d. aanbiedt werkt het indirect mee aan het beperken van de afvalberg. Normaal werden deze producten vaak weggegooid maar na een spoelgang kunnen deze nu hergebruikt worden. 
Warmerdam Spoelbedrijf houdt zich aan alle eisen die zijn opgesteld in de vergunningen voor het bedrijf of van toepassing zijn op de aanwezige bedrijfsinstallaties. 

Het stimuleren van de medewerkers om zo zuinig mogelijk met het milieu om te gaan wordt vaak naar voren gebracht in personeelsvergaderingen en wordt tevens geuit in het feit dat Warmerdam Spoelbedrijf voor verschillende medewerkers heeft meegewerkt met het ‘fietsplan’. Op deze manier houden de medewerkers zichzelf fit maar denken hierdoor natuurlijk ook aan het milieu.
Meer weten? Neem contact met ons op